Iines mahtui, kuin mahtuikin mukaan Springeriyhdistyksen järjestämään MH-luonnekuvaukseen. Hienoa, että myös Iineksen velipoika pääsi kuvaukseen. Mukaan saatiin lainaksi videokamera ja kummankin koiran suorituksia videolle.

Kuvauksessa ei tullut mitään kovin suuria yllätyksiä. Iines oli hyvin iinesmäinen :)

1 2 3 4 5
1 A. Kontakti
tervehtiminen

Torjuu kontaktin. Murisee ja/tai yrittää purra

Vältää kontaktia vetämällä hännän koipien väliin Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, vetäytyy hieman Ottaa kontaktin itse tai vastaa siihen. Ylitsepursuava kontaktinotto. Hyppii, vinkuu, haukkuu jne.
1 B. Yhteistyö Ei lähde vieraan ihmisen mukaan. Lähtee mukaan haluttomasti. Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut testinjohtajasta. Lähtee mukaan halukkaasti. Kiinnostuu tj:sta. Lähtee mukaan halukkaasti. Ylitsepursuavan kiinnostunut tj:sta. Hyppii, vinkuu, haukkuu jne.
1 C. Käsittely Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra Välttää, vetää hännän koipien väliin tai hakee tukea ohjaajasta. Hyväksyy käsittelyn. Hyväksyy ja vastaa kontaktilla. Hyväksyy ja vastaa ylitsepursuavalla kontaktilla.
           
2 A. Leikki 1
Leikkihalu
Ei leiki. Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta. Aloittaa hitaasti, muuttuu aktiivisesti, leikkii. Aloittaa nopeasti, leikkii aktiivisesti. Aloittaa hyvin nopeasti, leikkii hyvin aktiivisesti. .
2 B. Tarttuminen Ei tartu. Ei tartu, nuuskii esinettä. Tarttuu viiveellä tai etuhampailla. Tarttuu heti koko suulla. Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdissa.
2 C. Puruote ja taisteluhalu Ei tartu. Tarttuu viiveellä, päästää irti, pitää, mutta ei vedä vastaan. Tarttuu, vetää vastaan, mutta päästää ja tarttuu uudestaan. Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes testaaja päästää otteensa. Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan, tempoo, ravistaa, kunnes tj päästää otteensa.
           
3 A Takaa-ajo Ei aloita. Aloittaa, mutta keskeyttää. Aloittaa tai juoksee hitaasti, voi lisätä vauhtia. Seuraa koko matkan. Aloittaa kovalla vauhdilla, päämäärä-hakuisesti, jarruttaa saaliilla. Aloittaa heti kovalla vauhdilla. Juoksee saaliin ohi, voi kääntyä.
3 B. Tarttuminen Ei kiinnostu saaliista. Ei tartu. Nuuskii saalista. Tarttuu epäröiden tai viiveellä. Tarttuu heti, päästää. Tarttuu heti, pitää saalista suussaan vähintään 3 sek.
           
4 Aktiviteetti Tarkkailematon, kiinnostumaton, ei-aktiivinen. Tarkkaavainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata. Tarkkaavainen ja pääasiallisesti rauhallinen. Yksittäisiä aktiviteetteja. Tarkkaavainen, aktiviteetti tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen. Vaihtelee nopeasti aktiviteetteja osion aikana tai on rauhaton koko ajan.
           
5 A. Etäleikki
Kiinnostus
Ei kiinnostunut avustajasta. Kontrolloi, esiintyy taukoja. Kiinnostunut, seuraa avustajaa ilman taukoja. Kiinnostunut, haluaa lähteä perään. Yksittäisiä lähtöyrityksiä. Hyvin kiinnostunut. Haluaa lähteä perään. Toistuvia lähtöyrityksiä.
5 B. Puolustus / agressio Ei osoita uhkauselkeitä. Osoittaa yksittäisiä uhkauselkeitä osion 1. osassa. Osoittaa yksittäisiä uhkauselkeitä osion 1. ja 2. osassa. Osoittaa useampia uhkauselkeitä osion 1. osassa. Osoittaa useampia uhkauselkeitä osion 1. ja 2. osassa.
5 C. Uteliaisuus Ei saavu avustajan luo. Saapuu avustajan luo, kun hän on aktiivinen, "linjalla". Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo. Saapuu avustaja luo matalana tai viiveellä.s Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua.
5 D. Leikkihalu Ei osoita kiinnostusta. Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta. Leikkii, voi tarttua varovasti, ei vedä. Tarttuu, vetää vastaan, mutta voi irrottaa ja tarttua uudestaan. Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota.
5 E. Yhteistyö Ei osoita kiinnostusta Aktivoituu, mutta keskeyttää. On aktiivinen aktiivisen avustajan kanssa. On aktiivinen avustajan kanssa, myös passiivisen avustajan kanssa. Kehottaa myös passiivista leikkiin kanssaan.
           
6A. Yllätys (haalari)
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti. Kyykistyy ja pysähtyy. Tekee väistöliikkeitä kääntämättään katsetta pois. Pakenee korkeintaan 5 m. Pakenee enemmän kuin 5 m.
6 B. Puolustus / agressio Ei osoita uhkaelkeitä. Osoittaa yksittäisiä uhkaelkeitä. Osoittaa useampia uhkaelkeitä pidemmän ajan. Useita useampia uhkaelkeitä ja joitain hyökkäyksiä. Osoittaa uhkaelkeitä ja hyökkäyksiä, jotka voivat päätyä puremiseen.
6 C. Uteliaisuus Menee haalarin luo kun se on ensin laskettu maahab. Menee haalarin luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja kutsuu koiraa. Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen vieressä. Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puolitiehen. Menee haalarin luo ilman apua.
6 D. Jäljellejäävä pelko Ei minkäänlaista tempomuutosta tai väistämistä. Pieni niiaus tai tempomuutos jollain ohituskerralla. Niiaus tai tempomuutos 1. kerralla, joka pienenee 2. kerralla. Niiaus tai tempomuutos, joka pysyy samanlaisena 1. ja 2. ohituskerralla. Osoittaa suurin mitoin pelkoa tai jokaisen ohituskerran myötä kasvavaa pelkoa.
6 E. Jäljellejäävä kiinnostus Ei osoita kiinnostusta. Pysähtyy. Haistelee/katsoo haalaria 1. ohituskerralla. Pysähtyy. Haistelee/katsoo haalaria väh. 2 ohituksessa. Puree/leikkii haalarin kanssa. Kiinnostus vähenee vähitellen. Puree/leikkii haalarin kanssa väh. kahdella ohituskerralla.
           
7 A. 
Ääniherkkyys
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti. Kyyristyy ja pysähtyy. Tekee väistöliikkeitä kääntämättä katsettaan pois. Pakenee korkeintaan 5 m. Pakenee enemmän kuin 5 m.
7 B. Uteliaisuus Ei mene katsomaan. Menee laitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. Menee laitteen luo kun ohjaaja seisoo vieressä. Menee laitteen luo kun ohjaaja on edennyt puolitiehen. Menee laitteen luo ilman apua.
7 C. Jäljellejäävä pelko Ei minkäänlaista tempomuutosta tai väistämistä. Pieni niiaus tai tempomuutos jollain ohituskerralla. Niiaus tai tempomuutos 1. kerralla, joka pienenee 2. kerralla. Niiaus tai tempomuutos, joka pysyy samanlaisena 1. ja 2. ohituskerralla. Osoittaa suurin mitoin pelkoa tai jokaisen ohituskerran myötä kasvavaa pelkoa.
7 D. Jäljellejäävä kiinnostus Ei osoita kiinnostusta. Pysähtyy. Haistelee tai katselee räminälaitetta yhdellä ohituskerralla. Pysähtyy. Haistelee/katsoo laitetta väh. 2 ohituskerralla. Puree/leikkii laitteen kanssa. Kiinnostus vähenee vähitellen. Puree/leikkii laitteen kanssa väh. 2 ohituskerralla.
           
8 A. Haamut Puolustus / agressio Ei osoita uhkaelkeitä. Osoittaa yksittäisiä uhkaelkeitä. Osoittaa useita uhkaelkeitä pidemmän ajan kuluessa. Osoittaa useampia uhkaelkeitä ja muutamia hyökkäyksiä. Osoittaa uhkaelkeitä ja useampia hyökkäyksiä.
8 B. Kontrolli Yksittäisiä vilkaisuja, sen jälkeen ei kiinnostusta. Katselee aaveita silloin tällöin. Kontrolloi ja/tai käsittelee aaveita. Pitkiä taukoja. Kontrolloi ja/tai käsittelee aaveita. Lyhyempiä katkoja. Kontrolloi ja/tai käsittelee aaveita koko osion ajan.
8 C. Pelko Pysyttelee ohjaajan edessä tai sivulla. Pysyttelee pääasiassa ohjaajan edessä tai sivulla. Pientä välimatkanottoa. Pysyttelee pääasiassa ohjaajan edessä tai sivulla. Vaihtelee paon ja kontrollin välillä. Pysyttelee pääasiassa ohjaajan takana. Vaihtelee paon ja kontrollin välillä. Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta.
8 D. Uteliaisuus Menee katsomaan kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois. Menee katsomaan kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja kutsuu koiraa. Menee katsomaan kun ohjaaja seisoo vieressä. Menee katsomaan kun ohjaaja on edennyt puolitiehen. Menee katsomaan ilman apua.
8 E Kontaktin otto Torjuu tai välttää kontaktia. Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen. Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin. Ottaa itse kontaktin avustajaan. Intensiivistä kontaktinottoa avustajaan. Voi esim. hyppiä tai vinkua.
           
9 A. Leikki 2
Leikkihalu
Ei leiki. Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta. Aloittaa hitaasti, muuttuu aktiiviseksi, leikkii. Aloittaa nopeasti, leikkii aktiivisesti. Aloittaa hyvin nopeasti, leikkii hyvin aktiivisesti.
9 B. Tarttuminen Ei tartu. Ei tartu, nuuskii esinettä. Tarttuu viiveellä tai etuhampailla. Tartuu heti koko suulla. Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista.
           
10 Ampuminen Ei osoita häiriintymistä. Kontrolloi nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön. Vähenevää kontrollia leikin/ passiivisuuden aikana. Sen jälkeen välinpitämätön. Kohdistaa kiinnostuksen laukauksia, yleisöä tms. kohden mutta palaa leikkiin/ passiivisuuteen. Keskeyttää leikin/ passiivisuuden. Lamautuu yleisöä, laukauksia tms. vasten. Ei palaudu leikkiin/ passivisuuteen. Häiriintynyt, pelokas tai yrittää paeta paikalta.

Heljä Marjamäen kommentit Iineksestä olivat seuraavat:

Kontaktin otto ihmisiin
Alussa otti ylitsepursuavasti kontaktia ihmiseen, lähtee mukaan, mutta ei kuitenkaan suostu käsittelyyn. Näennäisesti pitää ihmisistä, mutta ei sitten ihan oikeasti. Etäleikissä meni kutsuttaessa, leikki niin kauan leikittäjällä kuin oli lelu, mutta ei jäänyt etäleikkijän luo, kun hän jäi passiiviseksi. Lelu oli se syy miksi oli ihmisen luona, ei itse ihminen.

Leikkihalu
Leikkihalua Iineksellä on yllin kyllin. Hirveän voimakas moottori. Sitä näkyi koko ajan alussa, lopussa ja välissä. Takaa-ajossa pikkuvieheellä tuli suurimmat mahdolliset aktiviteetit koiraan.

Haalari ja räminä
Haalarilla teki pienen paon ja murisi vähän aikaa karvat pystyssä. Meni kuitenkin katsomaan haalaria ihan ilman apua. Kummallekaan nopeille pelotteille Iineksellä ei jäänyt negatiivisia muistikuvia, mutta kumpaakin se kuitenkin katsoi. Räminälaitteella Iineksellä meni 15 sekuntia aikaa ennen kuin meni katsoon sitä. Vähän aikaa haisteli maata ja katsoi tilannetta ennen kuin meni räminälaitteen luo. Tilanne laukesi, kun ihmiset ympärillä alkoivat liikkua.

Aaveet
Osoitti tosi paljon uhkaa aaveita kohtaan. Kontolloi koko ajan tilannetta ja pysyi minun edessä. Otti kontaktin itse. Ei tarvinnut kutsua. Meni tosi reippaasti aaveiden luo.

Ampuminen
Nousi seisomaan ja kontrolloi tilannetta.

Lopussa totesi vielä, että hyvin temperamenttinen koira. Ja niinhän meidän Iines on ;)

Videolta napsin pari kuvaa. Valitettavasti nämä eivät ole kovinkaan hyvälaatuisia..

1943812.jpg
Täysillä vieheen perään!

1943774.jpg
Mikä ihme tuo on?

1943809.jpg
Kummaa ääntä tämä systeemi pitää. Onkohan siinä joku vika..?

1943777.jpg
Noita huppuveikkojahan on täällä pilvin pimein

1943784.jpg
Häipyiskö ne jos hieman murisisi...

1943794.jpg
Ai se olikin ihminen

1943796.jpg
Leikitään!

1943803.jpg

1943806.jpg
Mitä sitten tehtäis?